Huisartsenpraktijk Maurik
Huisartsenpraktijk van Eck

Welkom

Geachte bezoeker, hartelijk welkom.
Door middel van deze website willen wij u informeren betreffende het multidisciplinaire samenwerkingsproject "Rondom de Zwangere".

Waarom dit project?

Jaarlijks begeleiden de verloskundigen van het eerstelijns Verloskundig Centrum Tiel meer dan 400 clienten met heel verschillende achtergronden, leefstijl, kenmerken en vanuit allerlei culturen.

Geheel in lijn met de aanbevelingen van het onlangs verschenen advies van Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte stelden zij in 2007 dan ook vast dat:

Om vanuit deze constateringen "zorg op maat" te kunnen bieden hebben de verloskundigen de regie in handen genomen en een netwerk van zorgverleners gebouwd rondom het thema: "Zwangerschap en overgewicht/ diabetespreventie" en worden er op dit moment ook andere thema’s uitgewerkt.

De verloskundigen stellen zich in dit multidisciplinaire zorgmodel op als case manager/ zorgorganisator.
Intensieve multidisciplinaire samenwerking vanuit een gedeelde visie kan leiden tot een geinspireerde en effectieve samenwerking: Het is in Tiel te doen!

De verloskundige als casemanager

Het Verloskundig Centrum Tiel heeft een eigentijds model op zorg ontwikkeld, geinspireerd op het engelse "community midwifery".
Allereerst staan zoals gezegd de zwangere vrouw met haar partner en hun ongeboren kind  centraal en wordt er voor de begeleiding uitgegaan van haar community, haar persoonlijke context. Om hier adequaat uitvoering aan te kunnen geven is het noodzakelijk dat er ook een community ontstaat van zorgverleners onderling, in samenspel met de lokale overheid en instellingen. De verloskundige stelt zich in dit model op als casemanager en zorgorganisator.

Deze benadering van de zorg heeft de kwaliteit van de zorg verbeterd en lokaal de positie van de verloskundigen versterkt, en biedt mogelijkheden tot taakverbreding en verdieping van de 1e lijnsverloskundige zorg, waardoor o.a substitutie wordt bevorderd. Tevens is hiermee de basis gelegd voor de ontwikkeling van diverse zorgprogramma’s, gericht op bijvoorbeeld, gezamenlijke preconceptiezorg, lage SES, psycho-sociale problematiek , allochtone vrouwen, tienermoeders.
Ook biedt deze werkwijze  mogelijkheden tot multidisciplinair 1e lijns onderzoek.

STBN innovatieprijs

Dit project is door de stichting STBN in 2010 gehonoreerd met de  STBN innovatieprijs.
Onder andere door deze website willen de projectpartners deze samenwerking bekend maken aan mede eerstelijners, maar ook aan alle andere disciplines en instellingen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de verloskundige zorg in Nederland. Wij nodigen u uit kennis te nemen van dit innovatie project en wellicht met ons in contact te treden om in een open communicatie verder mee te denken, met als doel verhogen van de kwaliteit van de verloskundige zorg in Nederland. 

De  concrete resultaten van het project tot nu toe:

Tot slot

De ervaringen van de zwangere vrouwen zijn tot nu toe positief. Zij waarderen de inzet van de verloskundigen rondom hun zwangerschap zeer, het geeft hen vertrouwen en ze voelen zich ondersteund. Van het aangeboden zorgprogramma wordt op grote schaal gebruik gemaakt, tot tevredenheid van de betrokken vrouwen.

Tenslotte zal evidence based onderzoek de meerwaarde van deze werkwijze ook moeten aantonen, en naar de opvattingen van het Verloskundig Centrum Tiel ook leiden tot aanpassingen en verbeteringen van de verloskundige zorg.